BIxBE Science Project Exhibition 2024

SciEx2024 – BI X BE 24 พ.ค. 2567 นี้ Biology และ Bioresources and Environmental Biology ตั้งใจมากที่จะเล่าหลากหลายเรื่องของชีวะให้เราฟัง #ก็เรามันหลากหลาย #ก็ความหลากหลายมันจึ้ง

Read more

Science Project Exhibition 2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2566 (Science Project Exhibition 2023) หรือ SciEx2023 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนักศึกษาของภาควิชาชีววิทยาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และได้รับรางวัล ดังนี้

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ คุณแมงปอ – จิตรณา เก่งการนา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับคุณแมงปอ – จิตรณา เก่งการนา นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัล Miss Earth Land Thailand (มงกุฎดิน) ในการประกวด Miss Earth Thailand

Read more

ขอแสดงความยินดีกับทีมอาจารย์-นักศึกษา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Best Oral Presentation จากการประชุมวิขาการระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับทีมอาจารย์-นักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา นักศึกษาปริญญาเอก Kwang Mo Yang อาจารย์ เติมทิพย์ พูลภักตร์ อาจารย์ ประหยัด โภคฐิติยุกต์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล The best oral presentation เรื่อง “The Effect

Read more

[ประชาสัมพันธ์] Google classroom รายวิชา SCBI 122, SCBI 123 และ SCBI 125

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา SCBI 122, SCBI 123 และ SCBI 125 เข้า Google classroom ของแต่ละรายวิชาตามภาพด้านล่างนี้

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020

  ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2563 จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 1. นางสาว พิชญ์สินี สรรพโรจน์พัฒนา หลักสูตรชีววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 ส.ค. 64 โดยมี ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมคณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มีการแนะนำวิชาเรียน แนวทางการเรียน พร้อมพบปะรุ่นพี่และศิษย์เก่าอย่างอบอุ่น ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2564

Read more

ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอก นักศึกษารหัส 63

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอกของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์รหัส 63 ทางเว็บไซต์ของงาน วันอังคารที่ 13 ก.ค. 2564 เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 1 6305004 น.ส.จุฬาลักษณ์ แสงหิรัญ 2 6305008 น.ส.ชนิกานต์

Read more

Highlight Activities 2021: การค้นพบปลาไคเมราหรือฉลามผี (ghost shark) จำนวน 3 ชนิดในทะเลอันดามันในเขตประเทศไทยเป็นครั้งแรก

ในปี ค.ศ. 2018 เรือสำรวจ Dr. Fridtjof Nansen จากประเทศนอร์เวย์ โดยความร่วมมือกับกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้สำรวจทะเลอันดามันในเขตประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณน้ำลึกซึ่งพบปลาหลากหลายชนิด รวมถึงปลาไคเมราหรือฉลามผี (ghost shark) ซึ่งเป็นปลากระดูกอ่อนที่แยกสายวิวัฒนาการออกมาจากปลาฉลามและกระเบน ปลาไคเมราอาศัยอยู่ในน้ำลึกกว่า 200 เมตร

Read more

พบนักศึกษาใหม่ TCAS64 รอบ 3

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมพบปะผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ระบบ TCAS รอบที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “เด็กใหม่กับ Mahidol Science” ในวันเสาร์ที่ 5 มิ.ย. 2564 ระหว่างเวลา 09:00 – 11:00 และพบอาจารย์ภาควิชาต่าง ๆ

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 2564 (รอบ Portfolio)

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการความสามารถพิเศษทางวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยาจำนวน 20 คน ครับ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Read more