นักศึกษารางวัลหลักสูตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020

 

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020 รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2563 จาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ

1. นางสาว พิชญ์สินี สรรพโรจน์พัฒนา หลักสูตรชีววิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชื่อโครงงาน: Evolution of androgenesis in basket clam genus Corbicula in Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล

2. นาย Nutchapon Chaiwanich หลักสูตร Bioresources and Environmental Biology (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ชื่อโครงงาน: Effects of arsenic on growth and bioethanol production of cassava (Manihot esculenta)
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล