Senior Project Presentation 2018

การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วันพฤหัสที่ 26 และวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมงาน SciEx2018 Plenary talk: นายวชิรวิชญ์ รักชัย Short talk

Read more

ปัจฉิมนิเทศ 2561

ภาควิชาชีววิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00-1630 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 1300 ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง 1315 ชมประมวลภาพ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต”

Read more

สงกรานต์ บานฉ่ำ 2561

ชาวภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมมงาน “สงกรานต์ บานฉ่ำ” ที่สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (นำโดยนายกสโมร อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา) เมื่อในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 07.30

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงหัวข้อวิจัยให้กับนักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 และ 2

[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงหัวข้อวิจัยให้กับนักศึกษาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 และ 2 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 13.00-13.30 ลงทะเบียน 13.30-14.00

Read more

สานสัมพันธ์ชีววิทยา ครั้งที่ 6 (2561)

ภาควิชาชีววิทยา จัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์ชีววิทยา” ครั้งที่ 6 ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 12:00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาฯ พร้อมทั้งร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยมีกำหนดการ

Read more

รายงานตัวเข้าภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560

ตามที่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งความจำนงประสงค์เข้าศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ในชั้นปีที่ 2-4 นั้น บัดนี้ได้มีการประกาศผลการคัดเลือกสาขาวิชาออกมาแล้ว โดยภาควิชาชีววิทยา ได้ประกาศรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ในสาขาชีววิทยา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 53 คน ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

Read more

แสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากงานวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน (วทท.เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 12 เป็นงานประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาในโครงการพิเศษต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมได้ด้วย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ ไบเทค บางนา นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ก็ได้ ซึ่งในการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ จะมีการประกวดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

Read more

แสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลจากงาน SciEx2017

ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18 (The 18th Science Project Exhibition) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more