TCAS 62

หมายเหตุ: ยังไม่แยกสาขาเป็นชีววิทยาในการเรียนชั้นปีที่ 1 จะให้เลือกสาขาวิชาชีววิทยาได้เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 TCAS 1 Porfolio เปิดรับสมัคร 3 ธ.ค. 2561 ปิดรับสมัคร 14 ธ.ค. 2561 จำนวนรับ 40 คน เลือก

Read more

การแข่งขันกีฬาส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562

บุคลากรและนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา ร่วมแข่งขันกีฬาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

[ขอแสดงความยินดี]   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

[ขอแสดงความยินดี]   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

[ขอแสดงความยินดี]   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

[ขอแสดงความยินดี]   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษา

กำหนดการ 08.45-09.00 น.  ลงทะเบียน 09.00-09.10 น.   หัวหน้าภาควิชาเปิดงานและมอบของที่ระลึก 09.10-10.30 น.    การดูแลและการให้คำปรึกษานักศึกษา 10.30 – 10.45 น.  พักอาหารว่าง 10.45 – 12.00 น.  การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช

Read more