SCBI 240 General Genetics

วทชว 240 พันธุศาสตร์ทั่วไป

ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบการสอน

ปีการศึกษา 2559

SCBI240_Syllabus_2016-page-001

ปีการศึกษา 2558

SCBI240_General_Genetics_Syllabus_2015

อาจารย์ผู้ประสานงาน

เลคเชอร์ อ.ณัฐพล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง