ชี้แจงโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

หลักสูตรปริญญาตรี ชีววิทยา จะจัดกิจกรรมชี้แจงโครงงานวิจัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นเพื่อใช้เป็นหัวข้อวิจัยสำหรับรายวิชา SCBI 483 และ SCBI 484 Senior Project in Biology I & II ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13:00-16:30 ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข

การพัฒนาข้อมูลโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการกระทิง เขาแผงม้า (Participatory Information Development for Gaur Management in Khao Phaeng Ma) โดย สมโภชน์ ศรีโกสามาตร,
Publications 2016 1. Charngkaew K, Boonthaworn K, Sonpho E, Chomanee N, Ounjai P*. A primer
Publications 2001 Agatsuma T*, Iwagami M, Liu CX, Saitoh Y, Kawanaka M,Upatham S, Qui D,
Publications 2002 Attwood SW, Panasoponkul C,Upatham ES, Meng XH, Southgate VR. Schistosoma ovuncatum  sp. (Digenea: Schistosomatidae)
Publications 2003 Attwood SW, Ambu S, Meng XH,Upatham ES, Xu FS, Southgate VR. The phylogenetics