TCAS 62

หมายเหตุ: ยังไม่แยกสาขาเป็นชีววิทยาในการเรียนชั้นปีที่ 1 จะให้เลือกสาขาวิชาชีววิทยาได้เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 TCAS 1 Porfolio เปิดรับสมัคร 3 ธ.ค. 2561 ปิดรับสมัคร 14 ธ.ค. 2561 จำนวนรับ 40 คน เลือก

Read more

การแข่งขันกีฬาส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562

บุคลากรและนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา ร่วมแข่งขันกีฬาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

Read more

การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย Senior project แบบปากเปล่า (2561)

ตารางการนำเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัย รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยา วทชว 483 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8:30 – 16:40 น. ห้อง L05 คำอธิบาย นักศึกษาต้องอยู่ฟังจนครบคนสุดท้าย นักศึกษาพิสิฐวิธานนำเสนอ 15 นาที

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

[ขอแสดงความยินดี]   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

[ขอแสดงความยินดี]   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชีววิทยาที่ได้รับทุนการศึกษา

Read more