แนะนำภาควิชา 2560

กำหนดการวันชี้แจงสาขาเอกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559-2560

 • วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้อง L2-101 คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา
  • 1300 ลงทะเบียน
  • 1320 เปิดงาน
  • 1330 แนะนำภาควิชา
  • 1530 ชี้แจงการเยี่ยมภาควิชาสำหรับวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
 • วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้อง L-01 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
  • 1200 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ออกเดินทางจากศาลายาสู่พญาไท
  • 1300 ลงทะเบียน
  • 1330 เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆ
  • ภาคชีววิทยา เยี่ยมชมภาควิชาที่ห้อง N416 และ N506 รอบละ 1 ชั่วโมง รวม 3 รอบ
  • 1700 นศ.ปี 1 เดินทางกลับศาลายา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมชี้แจงสาขาเอกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้อง L-01 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท กำหนดการ 0730
ชื่อกิจกรรม Bio Tea Time ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง รายวิชาเรียนล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รายการ MU Link ตอนคณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาชีววิทยา (นาทีที่ 19)
คลิปวีดิโอประกอบการแนะนำภาควิชาชีววิทยา ในงานชี้แจงสาขาเอกสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2557” วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 Youtube: Introduction to Biology @ MUSC
ที่,เลขประจำตัว,,ชื่อ,นามสกุล,ประเภท 1, 5705001,นาย,กนกพล,มงคล,ST 2, 5705030,นาย,จิรายุ,ก้องเกียรติวงศ์,D 3, 5705037,นางสาว,ชลิตา,ดำแก้ว,D 4, 5705043,นาย,โชติวัฒน์ ,ศรีเพชรดี,& 5, 5705044,นางสาว,โชทิชา,สุวรรณโคตร,ST 6, 5705049,นางสาว,ญาสุมิน,วรกิจจานนท์,ST
, ,