การจัดการกระทิง

การพัฒนาข้อมูลโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการกระทิง เขาแผงม้า (Participatory Information Development for Gaur Management in Khao Phaeng Ma) โดย สมโภชน์ ศรีโกสามาตร, นพดล ประยงค์, และณัฐนรี ปิติมล (พ.ศ. 2558) Ecoliteracy and Conservation in Action (ECA) กลุ่มภูมิรู้นิเวศและอนุรักษ์เชิงปฏิบัติ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

SCBI 524 Environmental Biology Management (การจัดการสิ่งแวดล้อมทางชีววิทยา) ผู้ประสานงานรายวิชา: รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ กิจกรรม ศึกษาดูงานแหลมผักเบี้ย
SCBI624 Hazardous Waste Management Course coordinator: PP Past Enrollment Academic Year Semester No. of Students
SCBI524 Environmental Biology and Management Course coordinator: PP Past Enrollment Academic Year Semester No. of
หนังสือกำเนิดสปีชีส์ ฉบับภาษาไทย ที่แปลมาจากหนังสือ The Origin of Species ของชาร์ลส์ ดาร์วิน ถูกมอบให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้แปลบางคนของหนังสือ แล้วนำไปมอบให้กับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน
อ.ณัฐพล อ่อนปาน อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมแปล "กำเนิดสปีชีส์" ฉบับภาษาไทย และเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้มอบหนังสือฉบับที่มีลายเซ็นต์ผู้แปลครบทุกคนให้กับห้องสมุดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมีบรรณารักษ์ของห้องสมุดเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กำเนิดสปีชีส์
, ,