TCAS #4 B.Sc. in Bioresources and Environmental Biology (International Program)

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม จำนวน 35 คน วันนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Bioresources and Environmental Biology Website

Read more

เอกสาร มคอ. 2 ระดับปริญญาโทและเอก ฉบับปี 61

เอกสาร มคอ. 2 ระดับปริญญาโทและเอก ฉบับปี 61 ลำดับ รายการ หมายเหตุ เอกสาร 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) นศ.รหัส 55-60 ใช้แผนการเรียนตามหลักสูตรปรับปรุง 55 และรหัส 61

Read more

ปัจฉิมนิเทศ 2561

ภาควิชาชีววิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00-1630 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 1300 ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง 1315 ชมประมวลภาพ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต”

Read more

ชี้แจงสาขาเอก 2561

การชี้แจงสาขาเอก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษา 6005xxx) ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยา วันที่ 4 เมษายน 2561 (Facebook)

Read more

รายงานตัวเข้าภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2560

ตามที่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งความจำนงประสงค์เข้าศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ในชั้นปีที่ 2-4 นั้น บัดนี้ได้มีการประกาศผลการคัดเลือกสาขาวิชาออกมาแล้ว โดยภาควิชาชีววิทยา ได้ประกาศรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2 ในสาขาชีววิทยา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 53 คน ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

Read more

แสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากงานวทท.เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน (วทท.เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 12 เป็นงานประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาที่รับทุนการศึกษาในโครงการพิเศษต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมได้ด้วย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ ไบเทค บางนา นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ก็ได้ ซึ่งในการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ จะมีการประกวดการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

Read more

แสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลจากงาน SciEx2017

ภาควิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18 (The 18th Science Project Exhibition) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read more