Biology Graduate Camp 2016

Biology Camp: Part I Now You Sea Me 2016 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559 จัดโดยนักศึกษาบัณฑิต ปี 2558 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่: บ้านรักทะเล

Read more

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559-2560

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560-2561 ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558-2559

Read more

งานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 1200-1630 เวลา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้ปกครอง 1200-1245 ลงทะเบียน และรับประทานอาหาร 1300-1400 กิจกรรมต้อนรับสู่พญาไท (ซุ้มเฟื้องฟ้า) ผู้ปกครองขึ้นห้อง

Read more

ประกาศผลการเลือกสาขาเอก ปีการศึกษา 2559

งานการศึกษาประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 2 แยกตามสาขาเอก โดยมีรายละเอียดดังนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด (PDF) จำนวน 48 คน การรายงานตัวเข้าภาควิชา ช่วงเวลารายงานตัวเข้าภาควิชา 14-22 กรกฎาคม 2559 ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าภาควิชา

Read more

ตัวแทน Plenary และ Short talk ภาควิชาชีววิทยา :นิทรรศนการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.sc.mahidol.ac.th/sciex2016/

Read more

กำหนดการงานปัจฉิมนิเทศ 2559

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 1300-1630 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 13:00 ลงทะเบียน 1315 ชมประมวลภาพ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต” 1330 ตัวแทนนักศึกษากล่าวรำลึกคุณอาจารย์

Read more

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2559

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  

Read more

การเลือกสาขาวิชา 2559

การเลือกเข้าภาควิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2559 โดยให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตามรายละเอียดบนเว็บไซต์ของงานการศึกษา ภาควิชา จำนวน น.ศ. เกณฑ์ในการพิจารณา เคมี 75 ระดับผลการเรียน รายวิชาเคมี ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า C ชีววิทยา

Read more

สานสัมพันธ์ชีววิทยา 5

กิจกรรม “สานสัมพันธ์ชีววิทยา ครั้งที่ 5” จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ให้กับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา

Read more

นักศึกษาชีววิทยาไปต่างประเทศ 2559

รายชื่อนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาได้รับการสนับสนุนให้มีประสบการณ์ต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ปีการศึกษา 2559 โครงการทุนแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559 ที่ นักศึกษา รายละเอียด ระยะเวลา 1. น.ส.อรทัย ภักดี (นักศึกษาป.เอก) Okayama University, Japan (27 ก.ย.

Read more