TCAS 62

หมายเหตุ: ยังไม่แยกสาขาเป็นชีววิทยาในการเรียนชั้นปีที่ 1 จะให้เลือกสาขาวิชาชีววิทยาได้เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 TCAS 1 Porfolio เปิดรับสมัคร 3 ธ.ค. 2561 ปิดรับสมัคร 14 ธ.ค. 2561 จำนวนรับ 40 คน เลือก

Read more

การแข่งขันกีฬาส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562

บุคลากรและนักศึกษา ภาควิชาชีววิทยา ร่วมแข่งขันกีฬาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

Read more

การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย Senior project แบบปากเปล่า (2561)

ตารางการนำเสนอข้อเสนอโครงงานวิจัย รายวิชาโครงงานวิจัยทางชีววิทยา วทชว 483 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8:30 – 16:40 น. ห้อง L05 คำอธิบาย นักศึกษาต้องอยู่ฟังจนครบคนสุดท้าย นักศึกษาพิสิฐวิธานนำเสนอ 15 นาที

Read more

ติด F ทำอย่างไร

หากนักศึกษาได้ระดับผลการเรียนเป็น F ในปีการศึกษา 2560-2561 นักศึกษาสามารถแก้ผลการเรียนได้ โดยการ สอบแก้ตัว (ดูรายวิชา) ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (ดูรายวิชา) ในกรณีที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น F ในรายวิชานอกเหนือจากที่ประกาศ โปรดติดต่องานการศึกษาของคณะที่เกี่ยวข้อง (เช่นถ้าเป็นวิชาที่ขึ้นต้นด้วย SC ให้ติดต่องานการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น) ที่มา: เว็บไซต์งานการศึกษา

Read more

TCAS #4 B.Sc. in Bioresources and Environmental Biology (International Program)

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม จำนวน 35 คน วันนี้ ถึง 16 มิถุนายน 2561 ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง Bioresources and Environmental Biology Website

Read more

Senior Project Presentation 2018

การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วันพฤหัสที่ 26 และวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมงาน SciEx2018 Plenary talk: นายวชิรวิชญ์ รักชัย Short talk

Read more

ปัจฉิมนิเทศ 2561

ภาควิชาชีววิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00-1630 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข กำหนดการ 1300 ลงทะเบียนและรับอาหารว่าง 1315 ชมประมวลภาพ “กว่าจะเป็นว่าที่บัณฑิต”

Read more

สงกรานต์ บานฉ่ำ 2561

ชาวภาควิชาชีววิทยา เข้าร่วมมงาน “สงกรานต์ บานฉ่ำ” ที่สโมสรผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (นำโดยนายกสโมร อ.ดร.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา) เมื่อในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท เวลา 07.30

Read more

ชี้แจงสาขาเอก 2561

การชี้แจงสาขาเอก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษา 6005xxx) ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมภาควิชาชีววิทยา วันที่ 4 เมษายน 2561 (Facebook)

Read more